Darujte nám 2% - podporíte talent a umelecký rast detí

  • 16. február 2019

 

Vážení rodičia a priatelia školy!

Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá je zaregistrovaná ako občianske združenie.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2 % zaplatenej dane na účet nášho združenia.

Našou snahou je podporovať aktivity detí vo všetkých umeleckých odboroch,

čo si vyžaduje nielen organizačné, ale aj finančné zabezpečenie.

Podporte talent svojich detí. Poskytnutím 2 % Vašich daní pomôžete na ceste

k rozvíjaniu mladých talentov.

 

Ďakujeme za doterajšiu podporu.

 

Potrebné tlačivo je možné stiahnuť na stránke školy www.zusstaratura v časti 2% z podielu zaplatenej dane.

                                                                                                                         Mgr. Miroslava Lacová

                                                                                                                           riaditeľka školy