Aká bude Európa 2020?

  • 13. január 2020

Deti výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Starej Turej v tom majú jasno – bude veselá, farebná, plná zážitkov s kamarátmi, či s rodinou. Talentovaná žiačka Emka Klačková nakreslila, že by si rada zaznamenala jej každý pekný okamih fotoaparátom, čo zaujalo i porotu. A akú? 

V decembri sa v Informačnomm centre Europe Direct Senica uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Aká bude Európa 2020?“. Súťaž je určená deťom materských, základných a základných umeleckých škôl a jej cieľom bolo navrhnúť vreckový kalendárik pre centrum Europe Direct Senica na nasledujúci rok. Do súťaže sa zapojilo 25 škôl s viac ako 250 výtvarnými prácami a ako každoročne, nechýbali medzi nimi i práce našich malých výtvarníkov.  Hlavným porotcom  bol senický výtvarník a pedagóg Štefan Orth a fotograf, umelec Tomáš Mrawec Bilka. Za účasti detí, rodičov i pedagógov, odovzdali víťazom ocenenia i odmeny. Teší nás, že Štefan Orth vyzdvihol kvalitu prác žiakov práve nášho výtvarného odboru. 

Ocenenia za najlepšie výtvarné návrhy kalendárika si prevzali žiačky Ema KLAČKOVÁ, Martin KYSELICA a Karolína DUNAJČÍKOVÁ pod vedením Mgr. Miroslavy Lacovej a Alexandra MOLCOVÁ a Eva BEZÁKOVÁ pod vedením Mgr. Oľgy Medňanskej. Návrh Alexandry Molcovej bol v 3. kategórii vyhodnotený ako víťazný a škola získala niekoľko originálnych výtačkov jej kalendárika. 

Výstavu najlepších prác si môžete pozrieť na MsÚ v Senici do konca marca. Dúfajme, že tento rok bude pre nás všetkých radostný, ako to vyjadrili  svojimi kresbami naši žiaci. Poďakovanie patrí všetkým deťom, ktoré sa zapojili do súťaže a reprezentovali našu školu.