Absolventky tanečného odboru ZUŠ Stará Turá 2019/2020

  • 22. jún 2020

Milí rodičia a žiaci, počas mesiaca jún si budete môcť pozrieť tablo absolventiek tanečného odboru, ktoré je umiestnené v Starej Turej, vo výklade obchodu Dobrodejka.

Súvisiace obrázky