Záverečný online koncert žiakov z triedy Mgr. Júlie Vlčkovej, DiS. art.

K záveru školského roka sme si so žiakmi hudobného a literárno-dramatického odboru pripravili krátky online koncert. Pevne verím, že Vás vystúpenia žiakov potešia a vyčaria Vám úsmev na tvárach.

Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať žiakom a rodičom za uplynulý „nezvyčajný“ školský rok. Želám Vám všetko dobré a krásne letné prázdniny.

Mgr. Júlia Vlčková, DiS. art. 

 

© 2021 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist