Oceňovanie žiakov primátorom Mesta Stará Turá

     Na Mestskom úrade v Starej Turej sa v stredu 1. júna 2022 v sobášnej sále konalo Oceňovanie žiakov za dosiahnuté úspechy v školskom roku 2021/2022. Slávnostnú chvíľu nám spríjemnili pedagógovia Základnej umeleckej školy Marek Kutlák a Alexandra Kršáková Klimeková. Ocenenia odovzdával PharmDr. Leopold Barszcz – primátor mesta a MgA. Michal Stískal – riaditeľ ZUŠ. Žiaci reprezentovali naše mesto v súťažiach na okresných, krajských, celoslovenských, ale aj na medzinárodných úrovniach. Ďakovným listom boli ocenení žiaci výtvarného, hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ. Ceny primátora mesta Stará Turá s pamätnou plaketou získali žiaci Karolína Pastuchová, Eliška Illová, Nella Horňáková z výtvarnej triedy Mgr. Miroslavy Lacovej, ktoré získali zlaté medaile v Číne, Iráne a v Francúzku. Hlavnú cenu primátora mesta získala Sára Lužná z výtvarnej triedy Mgr. Miroslavy Lacovej, za reprezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí v záujmovo – umeleckej oblasti. Cenu svätého Gorazda jej udelilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Aj touto formou vyjadrujeme všetkým oceneným blahoželanie a zároveň poďakovanie všetkým pedagógom za prípravu našich žiakov.

 

autor článku: MgA. Michal Stískal – riaditeľ ZUŠ

fotografie: Denisa Dršková

 

© 2023 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist