Ocenenie Štátnej ochrany prírody SR pre Kamilku

„Niektoré druhy skokanov sa udomácnia na určitom miestečku, kde si vytvoria stále územie, svoj breh, svoju vodu, svoj domov...“

Pýtate sa, čo má spoločné text o „žabkách“ s výtvarnou súťažou? Pri príležitosti prvého jarného dňa zorganizovala Štátna ochrana prírody SR celoslovenskú výtvarnú súťaž Jarné príbehy z prírody. V tomto čase má príroda svoje čaro. Prebúdzajú sa prví jarní poslovia, prilietajú vtáky z teplých krajín, pučia stromy, prebúdzajú sa zimný spáči. Začínajú sa tvoriť nové životné príbehy, zväčša pozitívne ale aj tie s množstvom prekážok.  Úlohou žiakov bolo namaľovať alebo nakresliť obrázok s tematikou súvisiacou s flórou alebo faunou, ktorý by súčasne vyjadroval ich vzťah k prírode, a teda aj nutnosti jej ochrany. Rastlinu alebo živočícha mali zachytiť v ich prirodzenom prostredí počas jari a k práci napísať krátky príbeh o tom, čo zachytili.

„Vedeli ste, že skokan dobrovoľne svoj domov nikdy neopustí? Jeho vrodený inštinkt je taký zakorenený, že keby sme rybníček náhle zrušili a vodu zasypali zemou, aj na toto suché miesto by sa tieto žaby na druhý deň vrátili,“ uviedla Kamilka KORYTÁROVÁ, žiačka výtvarného odboru ZUŠ Stará Turá, k svojej maľbe. Jej príbeh o zvykoch žiab a hlavne maľba skokana, bola ocenená v kategórii základných škôl 3. miestom a odmenená diplomom a vecnými cenami. Zároveň bol jej maľovaný skokan použitý i na plagát propagujúci vyhodnotenie tejto súťaže. Porota posudzovala prihlásené diela od 244 žiakov.

Kamilka navštevuje prvý ročník druhej časti I. stupňa ZUŠ, pod vedením Mgr. Miroslavy LACOVEJ. Jej výtvarné práce získali ocenenia už vo viacerých súťažiach. Srdečne jej blahoželáme a veríme, že ako ochrancovi prírody jej táto nezostane nič dlžná a odmení ju množstvom dobrodružných zážitkov.

 

© 2021 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist