Koncert klavírneho tria Pressburg

 

Program koncertu Pressburg piano trio

 

Ľuboš Bernáth (*1977)                   Klavírne trio č. 2 

1. Lento comodo e mistico – Piú mosso quasi andante - allegro energico

2 .Andante comodo

3. Presto con brio 

 

Franz Schubert (1797 – 1828)     Klavírne trio Es dur, op.100

1. Allegro 

2. Andante con moto

3. Scherzo - Allegro moderato 

4. Allegro moderato 

 

 

Pressburg piano trio

Trio mladých slovenských interpretov, ktorí t. č. pôsobia ako študenti VŠMU, UNI Wien a Konzervatória v Eisenstadte sa sformovalo na interpretačných kurzoch komornej hry. Dlhodobo sa aktívne venujú sólovej ako aj komornej hudbe v študijnom procese ale aj mimo štúdia.

Tamás Fekete – klavír, t. č. doktorand VŠMU v Bratislave v triede prof. Idy Černeckej. Zúčastnil sa mnohých majstrovských kurzov (Diana Yoffe, Eugen Indjic, Balázs Szokolay, Elena Richter a i.). V roku 2018 na medzinárodnej súťaži ART21 vo Viedni získal s klavírnym triom 1. cenu, v tom istom roku bol finalistom televíznej súťaže „Virtuózok 2018“ v Maďarsku, v roku 2019 vystúpil so SF a dirigentom R. Štúrom v Prokofjevovom klavírnom koncerte č. 1. Je laureátom (3. cena) „Tadini piano competition" v talianskom Bergame. Viackrát reprezentoval Slovensko v zahraničí (napr. Festival V4 v Sarospataku).

Emma Tarkayová – husle. Niekoľkonásobná laureátka domácich i medzinárodných husľových súťaží na Slovensku (o. i. víťazka súťaže slovenských konzervatórií, 3. cena na súťaži Talents for Europe). T.č. študentka UNI Wien v triede prof. Stefana Kamilarova.

Levente Rácz – violončelo. Momentálne študent Konzervatória v Eisenstadte, v roku 2018 získal 2. cenu na súťaži slovenských konzervatórií.

 

 

 

Klavírne trio Es dur F. Schuberta

Trio č. 2 Es dur pre klavír, husle a violončelo, D. 929, bolo jednou z posledných skladieb dokončených Franzom Schubertom z novembra 1827. Vydal ho Probst ako opus 100 koncom roku 1828, krátko pred skladateľovou smrťou a prvýkrát vystúpil na súkromnom večierku v januári 1828 na oslavu zasnúbenia Schubertovho priateľa zo školy Josefa von Spauna. Trio Es dur bolo jednou z mála jeho neskorých skladieb, ktoré Schubert počul pred svojou smrťou. Prvýkrát bolo uvedené na súkromnom koncerte s klaviristom Carl Maria von Bockletom, huslitom Ignazom Schuppanzighom a violončelistom Josefom Linkem.

 

Rovnako ako Schubertovo prvé klavírne trio B dur, aj toto je pomerne rozsiahle dielo (takmer 50 min), podobne ako väčšina klavírnych trií obdobia. Druhá téma prvej časti voľne vychádza z úvodnej témy Minuet a Trio Schubertovej sonáty G dur (D. 894). Podľa muzikológa Christophera H. Gibbsa Schuberta pri komponovaní klavírnych trií významne ovplyvnil Ludwig van Beethoven.

 

 

 

 

 

Ľuboš Bernáth

 Narodil sa 8. novembra 1977 v Nových Zámkoch. Študoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave u Stanislava Hochela a neskôr na VŠMU v Bratislave v odbore skladba v triede  Jevgenija Iršaia a svoje štúdia zavŕšil v roku 2009 ako doktorand na katedre teórie hudobného umenia VŠMU.

Od roku 2008 pôsobí na Štátnom konzervatóriu v Bratislave ako pedagóg skladby a teoretických predmetov. V súčasnosti  zároveň vyučuje na katedre hudobnej teórie na VŠMU v Bratislave.

Popri pedagogickej činnosti sa ako skladateľ a dirigent zúčastňuje mnohých domácich a zahraničných hudobných festivalov ako napr. Nová slovenská hudba, Melos Ethos, Orfeus a. i.

Od roku 2010 aktívne spolupracuje s libretistom a operným režisérom Tomášom Surým, s ktorým vytvorili nasledovné tituly, opera Margita a Besná, oratórium Svätý Martin, balet Berona, vianočná kantáta – Pole pastierov, piesňové cykly Prebúdzanky, Vyznania, Byla láska, Dievča a les, koncertné arietty Seba som stretla, Ostrov zázračného života a m. i. V roku 2012 stál pri zrode nového mládežníckeho orchestra pri VŠMU Ensemble Spectrum ako umelecký garant. Od roku 2013 sa stal „dvorným“ skladateľom komorného zoskupenia Ad libitum z Budapešti a zároveň začal pôsobiť vo funkcii podpredsedu Spolku slovenských skladateľov. V tom istom roku získal Cenu Jána Levoslava Bellu za kompozíciu – duchovná kantáta Ó Mitissima Virgo Mária. Od roku 2015 pôsobí v Rade pre vedu, vzdelanie a kultúru v rámci KBS Slovenska.

 

© 2021 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist