2 % dane

Vážení rodičia a priatelia školy !

 

Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá je zaregistrovaná ako občianske združenie, pre tu je tu možnosť ako každý rok obdarovať nás 2 % z Vašich daní na účet nášho združenia. Tieto finančné príspevky chceme použiť  na podporu vyučovania v našej škole a na nákup a zabezpečenie pomôcok k vyučovaniu, ktoré sa tak nepriamou mierou podieľajú na skvalitňovaní vyučovacieho procesu.

Rozviňte a podporte talent svojich detí. Darujte 2% Vašich daní.

 

 

 

Ďakujeme za terajšiu podporu. 

 

Potrebné tlačivo nájdete v prílohe.

 

K stiahnutiu

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist